Contact|

STEMMINGSWISSELINGEN, SOMBERHEID, DEPRESSIE
EN SUÏCIDE BIJ KINDEREN EN JONGEREN

Accreditatie

5 OKT 2017 | AMSTERDAM

Accreditatie

Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd bij:

  • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • Registerplein, voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw) 
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) 

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). Op de congresdag zelf bent u uiteraard van harte welkom onze registratiebalie.

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Om dit aan te tonen dient u bij vertrek één van de presentielijsten tekenen. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers die de presentielijst na 16:30 uur hebben getekend. Indien u eerder vertrekt maken wij hiervan een aantekening om de beroepsvereniging op de hoogte te stellen. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.

Puntentoekenning

Accreditaties voor dit congres zijn goedgekeurd door:

Accreditatiebureau Algemene Nascholing, ABAN (met PE-online ID registratienummer 298526) voor Cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten) en Cluster 3 (sociaal geneeskundigen)

Categorie Accreditatiepunten
Algemene scholing cluster 1 en 3 5

Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg) Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG) College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH) Forensisch Medisch Genootschap (FMG) Nederlandse vereniging artsen IZB (NVIB) Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM)

Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) Profielregister Artsen Beleid & Advies (B&A) Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding (VwAwT) Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen (VIA) Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Verenso) Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)

 

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 
(met PE-online ID registratienummer 298526)

Categorie Accreditatiepunten
Scholing GGZ 5
Scholing Jeugdverpleegkunde 5
Scholing Kinderverpleegkunde 5
Scholing Praktijkondersteuners huisartsen somatiek 5
Scholing Praktijkverpleegkunde 5
Scholing Wijkverpleegkunde 5

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 
(met PE-online ID registratienummer 298526)

Categorie Accreditatiepunten
Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen 5
Scholing verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen 5
Scholing verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg 5
Scholing verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen 5
Scholing verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen 5

Registerplein 
Deelname aan Kerncongres Stemmingswisselingen, somberheid, depressie en suïcide bij kinderen en jongeren (ID nummer: 298526) levert 1 registerpunt op voor de vrije ruimte voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen. 
Levert 5 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners, gezinshuisouders en aandachtsfunctionarissen (onder geaccrediteerde scholing).

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Het SKJ heeft het Kerncongres Stemmingswisselingen, somberheid, depressie en suïcide bij kinderen en jongeren (ID nummer: SKJ200110) geaccrediteerd voor de Categorie Vrije ruimte jeugdzorgwerker. Deelname levert in Subcategorie Referaat/studiedag/conferentie/congres/symposium 2,50 accreditatiepunten.