Contact|

STEMMINGSWISSELINGEN, SOMBERHEID, DEPRESSIE
EN SUÏCIDE BIJ KINDEREN EN JONGEREN

Voorwaarden

5 OKT 2017 | AMSTERDAM

Organisatie

Het initiatief voor het Kerncongres Stemmingswisselingen, somberheid, depressie en suïcide bij kinderen is van Uitgeverij SWP en Logacom. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom te Amsterdam.

Datum en plaats

Het kerncongres vindt plaats op donderdag 5 oktober in congrescentrum de Meervaart te Amsterdam, Meer en Vaart 300, 1068 LE Amsterdam, www.meervaart.nl.

Inschrijvingsvoorwaarden

Deelname aan dit congres bedraagt €295,- excl. btw, dit is inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal: congrestas, schrijfbloc, balpen, online programmaboekje en handouts van de verschillende presentaties (mits beschikbaar gesteld door spreker). U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een factuur voor de betaling van deelnamekosten.

Kortingsregelingen

EARLY BIRD korting: snelle beslissers ontvangen ruim 10% korting op de deelnamekosten. Voorwaarde is dat de aanmelding uiterlijk 5 september 2017 online is ingevoerd
PIP, Ouderschapskennis en Sozio-abonnees: ontvangen € 30,- korting op hun deelname. Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Per abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift. 
Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit één organisatie/instelling krijgt de tweede deelnemer 5% korting en de derde tot en met de negende deelnemer 10% korting. Vanaf 10 personen: 20% korting! Voorwaarde voor de meerpersoonskorting is dat het factuuradres voor deelnemers gelijk is.
Studentenkorting: studenten hebben recht op € 59,00 korting. ​Voorwaarde voor studenten korting is dat er bij de aanmelding een goed leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.
Kortingen kunnen (behalve de meerpersoonskorting) niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding. Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.

 

Algemene voorwaarden

Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht. Hiervoor verwijzen wij naar www.logacom.nl.

Annuleringsregeling

Voor annulering gelden de volgende termijnen:

  1. Bij annulering vóór 21 september 2017 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
  2. Bij annulering tussen 21 september en 28 september 2017 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd
  3. Bij annulering na donderdag 28 september 2017 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd

Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.

Contactgegevens

Programma
Paul Roosenstein, Logacom, planning@logacom.nl
 

Overige informatie
Logacom Congressecretariaat, office@logacom.nl

Logacom BV
Postbus 12010
1100 AA Amsterdam
T 020-3203364
F 020-3308040

Websites: www.kerncongres.nl www.Logacom.nl
Facebook: www.facebook.com/Logacombv
Twitter: @Logacom