Contact|

STEMMINGSWISSELINGEN, SOMBERHEID, DEPRESSIE
EN SUÏCIDE BIJ KINDEREN EN JONGEREN

Subplenair

5 OKT 2017 | AMSTERDAM

1. Relatie tussen weerbaarheid en somberheid/depressie bij kinderen en jongeren
Drs. Berendineke (B.J.) Steenbergen MBA, Adviseur en opleider sociaal domein en methodiekontwikkelaar weerbaarheid, Pons Academie, Quinta Essentia Advies en Expertisecentrum  Weerbaarheid. Berendineke is onder meer initiatienemer en ontwikkelaar van de post-hbo opleiding tot weerbaarheidstrainer.
Ze is co-auteur van het ‘Handboek Marietje Kesselsproject – weerbaarheidsvergroting bij kinderen van 10 tot 13 jaar’ (2015) en van het ‘Handboek weerbaarheid: van theorie naar toepassing’.
 

Twee procent van de jonge kinderen en vijf procent van de adolescenten lijdt aan een vorm van depressie. Daarnaast hebben 20 tot 35%  van de adolescente jongens en 25 tot 40% van de adolescente meisjes de afgelopen zes maanden depressieve gevoelens gehad. Naast genetische factoren spelen omgevingsfactoren hierbij een rol. Bijvoorbeeld impopulair zijn, weinig echte vrienden hebben of afgewezen worden.
Werken aan de vergroting van weerbaarheid kan ondersteunend zijn voor juist deze groep kinderen en jongeren. Zij leren om op een respectvolle manier voor zichzelf op te komen en zo in verbinding te blijven met anderen. Op deze manier doen ze succeservaringen op, noodzakelijk omdat veel van deze jongeren een laag zelfvertrouwen hebben. In deze inleiding wordt verder ingegaan op het verband tussen weerbaarheid en veerkracht van deze jongeren. En op de wijze waarop het werken aan de vergroting van weerbaarheid hier dienend aan kan zijn.

2. De mooie bomen in het e-health woud
Voor- en nadelen van e-health voor kinderen en jongeren met sombere gedachten, depressies of suïcidaliteit
Drs. Niels Zwikker, eigenaar Digitaal Psychosociaal: Advies, training en onderzoek m.b.t. digitalisering van zorg

Onze wereld digitaliseert en onze jeugd digitaliseert hier in mee. De meeste nieuwsberichten over de invloed van digitale middelen ten aanzien van kinderen en jongeren is primair negatief: cyberbullying, gameverslaving, overprikkeling door beeldschermgebruik en vereenzaming achter de pc, mobiel of tablet.  
Toch is dit een eenzijdig beeld en zijn er juist ook mooie voorbeelden van toepassingen die kinderen en jongeren ondersteunen bij somberheid en depressiviteit. Als inleiding op dit congres neemt drs. Niels Zwikker u mee op een tocht langs het aanbod en de mogelijkheden van eHealth op dit terrein. Hij bespreekt met u de voor- en nadelen van eHealth bij deze doelgroep en neemt u mee in zijn visie op de preventie, ondersteuning en herstel van deze jonge mensen juist mét de inzet van digitale middelen.

3. Zelfbeschadiging; hoe snijdt u het onderwerp aan? 

Dwayne Meijnckens, bureaucoördinator van de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging.
2e spreker, ervaringsdeskundige.

Automutilatie, zo noemen veel hulpverleners het. Vanuit cliënten- en naastenperspectief zeggen we liever zelfbeschadiging.
Het is een lastig te begrijpen fenomeen. Er rust een enorm stigma op.  Is het besmettelijk? Wordt het erger als ik er aandacht aan geef? Moet ik het verbieden? Hoe stoppen we het?
Met dat soort vragen kunnen hulpverleners rondlopen. 
De oorzaak van die vragen: veel mensen, ook hulpverleners, weten vaak niet goed wat er achter de zelfbeschadiging zit en ze hebben geen idee hoe ze erop moeten reageren. Dit kan een behoorlijk effect hebben op kwetsbare mensen. Hoe maakt u zelfbeschadiging bespreekbaar? Wat vindt u van zelfbeschadiging en bent u zich bewust van wat dat doet met uw handelen? In deze workshop willen de sprekers daarover met u in gesprek gaan. De nadruk ligt hierbij op de werking van zelfbeschadiging vanuit ervaringsdeskundigheid, op kwetsbare momenten rond zelfbeschadiging bij cliënten en hoe een vertrouwensband op te bouwen met een cliënt waarbij zijn/haar zelfbeschadiging bespreekbaar is.

4. Sociale media en somberheid en depressie
Justine Pardoen, taalkundige, specialist jeugd & media (mediaopvoeding, mediawijsheid), ouderschapsjournalist en filosofisch practicus, Bureau Jeugd & Media en Mediaopvoeding.nl

Tieners die zelfmoord plegen. Een gerucht dat het 'iets met sociale media' te maken heeft. Cyberpesten of sexting. Met regelmaat bereikt een dergelijk bericht de media. Wat weten we over de relatie tussen gebruik van sociale media en welzijn? Hoe riskant is het gebruik van sociale media voor kwetsbare tieners?

5. ACT als hulpmiddel om jongeren betekenis te laten vinden in het leven, ook als het moeilijk is.
Maaike Steeman, Gezondheidszorgpsycholoog BIG, trainer en ervaringsdeskundige., Psychologiepraktijk Maaike Steeman

Het zusje van Maaike Steeman heeft een eind aan haar leven gemaakt toen ze 21 jaar was. Zowel in haar werk als privé heeft ze ondervonden wat wel of niet handig is om te doen. Toen Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) in ontwikkeling kwam, had het meteen haar interesse. ACT biedt veel mogelijkheden om met jongeren over het thema depressie en suïcidaliteit in gesprek te gaan en hen te helpen. Bij ACT gaan we er van uit dat lijden bij het leven hoort, iedereen maakt nare dingen mee, ervaart pijnlijke emoties en heeft last van negatieve gedachten. Het is de uitdaging om te kijken naar: Hoe ga je er mee om? Hoe kan je op zo’n manier om gaan met je innerlijke ervaringen, dat het je niet belemmert om de dingen te doen die belangrijk voor je zijn? Hoe geef je betekenis aan het leven?