Contact|

STEMMINGSWISSELINGEN, SOMBERHEID, DEPRESSIE
EN SUÏCIDE BIJ KINDEREN EN JONGEREN

Tijdschema

5 OKT 2017 | AMSTERDAM

09.00 uur - Ontvangst & registratie
U wordt bij binnenkomst geregistreerd, ontvangt van ons een tas met congresmateriaal en de koffie staat voor u klaar!

10.00 uur - Opening door de dagvoorzitter
Dr. Bas Levering, hoofdredacteur Pedagogiek in Praktijk.

10.15 uur - Het verleden als de proloog van de toekomst 
Als somberheid je de baas wordt, vanuit de volwassene terugkijkend met de kennis van nu
Prof.dr. Jan ( J. A.) Swinkels, Psychiater/psychotherapeut

Het psychiatrisch onderzoek bij volwassenen met een psychiatrische stoornis, we beperken ons hier tot depressieve stoornissen, behoort te bestaan uit een groot aantal aspecten.  De speciele anamnese, psychiatrische voorgeschiedenis, lichamelijke anamnese en onderzoek, psychiatrische en somatische familieanamnese, de sociale anamnese en een biografie met een biogram. Op grond hiervan wordt getracht een reconstructie te maken waarbij we de problematiek trachten te classificeren en vervolgens de diagnosticeren. Er volgt een DSM-5 classificatie en een diagnostische formulering. Vervolgens wordt getracht te verklaren wat er aan de hand is en welke biologische en psychosociale mechanismen een rol spelen als uitlokkende of onderhoudende factoren van de stoornis. We zullen ingaan op hoe een mens zich ontwikkeld van zaad- en eicel tot volwassene. De levensomstandigheden welke bestaan uit een evenwicht tussen steun en stress en de constitutie van een individu die bestaat uit een evenwicht tussen kracht en kwetsbaarheid voor een stoornis, spelen een rol. De levensomstandigheden en het individu zelf dienen ook weer in  evenwicht te zijn. Als deze evenwichten kunnen uit balans raken of geraakt zijn en kunnen aan de basis liggen van de psychopathologie.  Vaak zien we dat moeilijkheden zich opstapelen en lijkt een stoornis redelijk voorspelbaar. Maar lang niet alle ellende veroorzaakt echter ziekte, de veerkracht van mensen is groot. Echter hoe jonger het individu is hoe kwetsbaarder deze is. De vraag die zich bij de volwassene vervolgens voordoet is hoe de stoornis te behandelen? Is de biologische verstoring te verbeteren door somatische factoren te beïnvloeden of kan psychotherapie in de vorm van cognitieve gedragstherapie of inzichtgevende psychotherapie het  tij keren. De conclusie die we kunnen trekken is dat dat het verleden verankerd in de biologie en beïnvloed door de mens als betekenisgevend talig wezen samen met de levensomstandigheden een voorbode kunnen zijn van psychische stoornissen. Waarbij voorkomen en vroeg ingrijpen beter is als genezen. Het een en ander zal geïllustreerd worden aan de hand van casussen.

11.00 uur - Koffie & theepauze
Een break voor een kopje koffie of thee met wat lekkers.

11.30 uur - De hele mens en heel de mens met een handvol ellende
Dr. Martine (M.F.) Delfos, biopsychologe en onderzoeker, PICOWO.

Er zijn zorgen over de jeugd. Verandert de jeugd nu werkelijk? Onderzoek naar de gemiddelde leeftijd van seks laat zien dat jongeren veel later dan een paar jaar geleden seks hebben. Is dat goed? Of is dat nu eigenlijk zorgelijk? Al lange tijd is er sprake van somberheid onder jongeren, maar ook onder kinderen. Wat zit daarachter? Er zijn aanwijzingen dat er meer zelfdodingen zijn onder kinderen en jongeren. Die waren juist altijd zo laag. Wat gebeurt er? Hoe kun je echt weten of iemand zelfdoding zal plegen.
Vragen van de dagelijkse praktijk.
Hoe staan we jongeren écht bij? Hoe voorkomen we dat ze relaties aangaan die later eindigen in vechtscheidingen? Maar ook: hoe zorgen we dat de kwaliteit die de hulpverlener heeft, en de docent, daadwerkelijk gebruikt mag worden?

 

 

13.00 uur -  Lunchpauze
In de foyer hebben wij een gevarieerde lunch voor u klaar staan en is er de gelegenheid om te netwerken.

14.00 uur – Subplenaire sessie
Voor dit subplenaire onderdeel van het programma heeft u keuze uit vijf verschillende subplenaire sessies. Een overzicht van de sesies vindt u op de pagina Subplenair van deze website.

15.15 uur -  Koffie & theepauze
Het is tijd voor een kopje koffie of thee voordat u het laatste plenaire programmadeel in de theater zaal gaat volgen.

15.45 uur - Depressie en suïcide bij meisjes
Dr. Yvonne (Y.A.J.) Stikkelbroek, Universitair docent orthopedagogiek en klinisch psycholoog, Educatie & Pedagogiek - Orthopedagogiek: Psychosociale Problemen, Universiteit Utrecht

16.15 uur - Zelfmoordpreventie bij kind en jeugd 
Judith de Heus, Klinisch Psycholoog en manager bedrijfsvoering 113

Feiten en cijfers over zelfmoord laten zien dat zelfmoord één van de belangrijkste doodsoorzaken onder jongeren is. Veel jongeren die zelfmoordgedachten hebben, zijn niet in behandeling en
hebben daardoor ook niet de kans gehad om samen met een hulpverlener te
zoeken naar een andere oplossing dan de dood. Deze inleiding gaat over het  bespreekbaar maken van het taboeonderwerp ‘zelfdoding’ met respect voor de persoon en met vertrouwen in zijn / haar mogelijkheden. Wat zijn de do’s en don’ts in gesprekken en hoe verwijs je naar de juiste hulp.

16.45 uur - Afsluiting door de dagvoorzitter
Dr. Bas Levering, hoofdredacteur Pedagogiek in Praktijk.

17.00 uur - Informele borrel